Sidste nyt fra konservatorerne
Kalkmaleri & Monumentalkunst


Afdelingen beskæftiger sig med bevaring af kalkmalerier, stenarbejder og bygningsintegreret kunst i store formater, samt med undersøgelse og rådgivning vedrørende murværk og bygningsoverflader.

Vi tilbyder desuden at fremstille recepter på restaureringsmørtler til ud - og indvendig brug på bevaringsværdige bygninger.
 
 
Kalkmaleri & Monumentalkunst omfatter
  • Kalk- og freskomaleri
  • Olie-, kasein- og temperamaleri 
  • Murværk
  • Stenmonumenter
  • Mosaik
  • Stuk og gips
  • Facadeudsmykninger
Vores kerneområde er bevaring af kalkmalerier fra middelalderen frem til moderne freskomalerier.
 
 
Aftrækning
Men vi udfører også aftrækning og behandling af vægmalerier, der ønskes fjernet fra deres oprindelige placering, f.eks. i forbindelse med nedrivninger eller ombygninger.
 
 
Rådgivning
Desuden arbejder vi med rådgivning vedrørende bevaring af murværk, herunder ruiner.
 
 
Klimaundersøgelser
For at kortlægge årsagerne f.eks. til nedbrydning af kalkmalerier sørger vi for, at der efter behov bliver udført klimaundersøgelser og analyser i samarbejde med eksperter og forskningsinstitutioner.
 
 
Stiftsordningen
Vi tilbyder kirkerne i København, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falster stifter at løse konserverings- og restaureringsopgaver på særlig favorable økonomiske vilkår.
Se videre under priser.
 
 
Procedurer for kirkerne
De fleste restaureringer i kirkerne er underlagt særlige regler, se "Sagsforløb for kirkerestaurering".
 

 

 

Klik på billedet herunder for at se en video om sikring af løse pudslag i et freskomaleri på Søofficersskolen:

KIRKER / ANDRE KUNDER